Disputation: ”Trons försvarare” av Tomas Poletti Lundström


Idag har jag tillbringat eftermiddagen i Uppsala, där jag var åhörare till en disputation på Uppsala universitet. Tomas Poletti Lundström försvarade (med bravur) sin religionshistoriska avhandling ”Trons försvarare: Idéer om religion i svensk radikalnationalism 1988-2020”.

Tomas Poletti Lundström försvarar sin avhandling. Opponent Terje Emberland på länk.

Frågan som avhandlingen vill svara på är: Hur har religion förhandlats i svensk radikalnationalism och vad har denna förhandling inneburit för ideologisk kontinuitet och förändring?

Trots att opponent Terje Emberland, seniorforskare vid Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter i Oslo, var med på länk på grund av Covid-19 så blev det en spännande diskussion som spann över de olika förståelser och användningar av religion som återfunnits i materialet likväl som över olika metodologiska spörsmål om hur man kan och bör bedriva forskning på denna typ av miljöer.

Även om de tre aktörerna som ingår i avhandlingen – Sverigedemokraterna, Nordiska motståndsrörelsen och influencern The Golden One skiljer sig åt i sitt förhållningssätt sätt till religion så har de alla gemensamt att religion fungerar som en exkluderingsmekanism, som är aktiv i konstruktionen av ett ”vi” likväl som ett ”dom”.

Jag ska fördjupa mig mer i detaljerna framöver (det kommer en recension från min penna (tangentbord) framåt våren). Men det var en väl spenderade eftermiddag, både att få se en tidigare doktorandkollega komma i mål med sitt arbete, och med ny kunskap som har många överlappningar med det projekt jag själv jobbar med.