Publikationer


Akademiska publikationer

Mia Lövheim & Linnea Jensdotter (2023). ”Banal Religion and National Identity in Hybrid Media: “Heating” the Debate on Values and Veiling in Sweden”. Nordic Journal of Religion and Society, 36, no.2: 95-108.
https://doi.org/10.18261/njrs.36.2.4 (låst artikel)

Johanna Sumiala, Linnea Jensdotter, Mona Abdel-Fadil & Henrik Reintoft Christensen (2023). “Introduction to the special issue: Studying Populism, Religion and Media – a Nordic Perspective”,  Nordic Journal of Religion and Society, 36, no.2: 62-68.
https://doi.org/10.18261/njrs.36.2.1

Linnea Lundgren & Linnea Jensdotter (2022). ”Studying Religious Change: New Digital Methods in the Field of Sociology of Religion”. Nordic Journal of Religion and Society, 35(2): 111-124.
https://doi.org/10.18261/njrs.35.2.4 (låst artikel)

Jonas Lindberg & Linnea Jensdotter (2022). “Religion och politik”, i Mia Lövheim & Magdalena Nordin (red.), Sociologiska perspektiv på religion i Sverige. 2 uppl. Malmö: Gleerups Utbildning.
ISBN: 51107479

Linnea Jensdotter (2021). Religion och politik i hybrida mediemiljöer: En analys av kommentarer till nyheter om Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna på Facebook. Doktorsavhandling. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. ISBN 9789151311463
Open access tillgänglig här

Linnea Jensdotter & Mia Lövheim (2020). ”Criticizing Religion in Mediatized Debates” i Mia Lövheim & Mikael Stenmark (red.), A Constructive Critique of Religion: Encounters Between Christianity, Islam and Non-religion in Secular Societies. London: Bloomsbury Academic, s. 164-176. ISBN 9781350113091

Linnea Jensdotter (2021). ”’Ska vi ha samvetsfrihet i Sverige?’ – Samvetsfrihet som en medialiserad konflikt”, i Linde Lindkvist & Johannes Ljungberg (red.), Samvete i Sverige: Om frihet och lydnad från medeltiden till idag. Lund: Nordic Academic Press, s. 203-224. https://doi.org/10.21525/kriterium.32.j 

Mia Lövheim & Linnea Jensdotter (2018). ”Contradicting Ideals: Islam on Swedish Public Service Radio”, i Knut Lundby (red.), Contesting Religion: The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. Berlin, Boston: De Gruyter, s. 135-152. https://doi.org/10.1515/9783110502060-013


Populärvetenskapliga texter

Jensdotter, Linnea (2022). ”Möjligheter och fallgropar: Utmaningar för Svenska kyrkan i de sociala mediernas tidevarv” i Ingemar Nilson (red.), Växjö Stiftskalender. Växjö: Växjö Stift.

Lövheim, Mia & Linnea Jensdotter (2021). “Mellan religionsfrihet och yttrandefrihet: Det mediala samtalet om religion och trossamfund”, i Jana Jakob & Stina Ramström (red.), Religionsfrihet: Nio perspektiv på en mänsklig rättighet. Stockholm: Myndigheten för stöd till trossamfund, s. 74-83. ISBN 9789198694338 Open access tllgänglig här.

Jensdotter, Linnea (2021). “‘Religion och politik är en usel mix’”, i Dag Tuvelius m. fl. (red.), Vart är vi påväg? Stockholm: Förbundet Kristen humanism.
ISBN 9789198300864


Recensioner

Graff-Kallevåg, Kristin, Sven Thore Kloster , Sturla J.Stålsett (Red.) (2021). Populisme og Kristendom. Recension för Nordic Journal of Religion and Society, 36(2). https://doi.org/10.18261/njrs.36.2.7 (låst)

Tomas Poletti Lundström (2022). Trons försvarare: Idéer om religion i svensk radikalnationalism 1988–2020. Recension för Svensk teologisk Kvartalskrift 99(1). https://doi.org/10.51619/stk.v99i1.25079

Hans Morten Haugen (2022). Majoritetskirker i den offentlige samtalen om immigrasjon og minoritetsintegrering i Skandinavia. Recension för Nordic Journal of Religion and Society. 36(1). https://doi.org/10.18261/njrs.36.1.4 (låst)


Föredrag och konferenspresentationer (i urval)

“The Construction of “Swedish Values” in Authoritarian Populist and Nationalist Discourse”. Konferenspresentation på National Christianities in the Nordic Region – Past and Present, Uppsala, 11-12 maj 2023.

”Banal religion in Hybrid Media Spaces”. Konferenspresentation på Christianity and Crisis in European Contexts, Lund, oktober 2022. Paper författat tillsammans med Mia Lövheim.

”Banal religion in Hybrid Media Spaces”. Konferenspresentation på Nordic Conference for the Sociology of Religion (NCSR), Göteborg augusti 2022. Presentation och paper tillsammans med Mia Lövheim.

”Civilsationistisk populism i diskussioner om religion och politik på Facebook”. Föredrag, Religionssociologiska föreningens 10 års jubileum, Sigtuna, november 2021.

”’Religion och politik är en usel mix’ – Diskussioner om religion och politik på Facebook.” Föredrag, Teo Talks, Umeå, september 2021. Se föredraget här.

”Mixed-methods – Reading from distance and close”. Föredrag, NOREMPO Workshop, augusti 2020, digitalt. Se presentationsbilder här.

”Religion and politics in hybrid media spaces”. Konferenspresentation, CEMFOR Religion & Racism, Uppsala, november 2019.

”Mediatized Debates: Criticism of Islam in Editorials and on Facebook”. Konferenspresentation, Impact of religion Conference, Uppsala, april 2018. Paper och presentation tillsammans med Mia Lövheim.