Om


Jag heter Linnea Jensdotter och är forskare inom religionssociologi med fokus på frågor som rör religion i det offentliga, svensk politik och medier – både traditionella och digitala.

I april 2021 disputerade jag vid Uppsala universitet på en avhandlingen med titeln Religion och politik i hybrida mediemiljöer. Avhandlingen tar utgångspunkt i tre politiska frågor och tre partier som diskuterats i den svenska offentligheten under de senaste åren. Drivkraften bakom min religionssociologiska forskning är ett stort intresse för relationen mellan religion och politik. Speciellt interessant finner jag de förändringar som kommit till följd av en ny synlighet av religion i det offentliga, tillsammans med en parallell förskjutning i det politiska landskapet där värderingsfrågor som skär genom den traditionella vänster/höger-axeln kommit att får en allt större betydelse för den politiska debatten. Därtill är jag intresserad av hur digitaliseringen och de många nya forumen för offentlig debatt, såsom sociala medier, påverkar det offentliga samtalet. Läs Lunds Universitets Magasins intervju med mig om min avhandling här.

Med start hösten 2022 genomför jag postdoktor-projektet ”Svensk, kristen och jämställd! – Konstruktioner av kristna värden i auktoritära populistiska och nationalistiska diskurser om jämställdhet” inom Christianity and Nationalism-plattformen på Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. Här hoppas jag få chansen att utveckla och fördjupa mig i de frågor som jag studerade i min avhandling. Bland annat arbetar jag tillsammans med professor Mia Lövheim (Uppsala universitet) med att utveckla det teoretiska begreppet ”banal religion” från medialisering av religion teorin, som ett verktyg för att analysera religion i samtida politisk och offentlig debatt och religiös populism i en nordisk kontext. Ett annat av mina deprojekt handlar om att se hur religion sdiskuteras i politiska motioner och i offentlig debatt, som ett sätt attvidare förstå den ökade politiseringen av religion i Sverige. Från dessa båda delstudier finns redan nu reflektioner och resultat i min forskarblogg. Slutligen kommer jag att under året påbörja en studie där jag närmare vill studiera hur företrädare för Svenska kyrkan resonerar och agerar i en tid med en ökade poltisierng av och polarisering utifrån religion.

Forskningsprojekt: Svensk, kristen och jämställd! Konstruktioner av kristna värden i auktoritära populistiska och nationalistiska diskurser om jämställdhet

Jag är affilierad forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle vid Uppsala universitet, där jag är delaktig under temat Demokrati, kommunikation och medier, och medlem i NOREMPO-nätverket (Nordic Network on Religion, Media and Populism). Sedan våren 2023 är jag styrelseledamot i Religionssociologiska föreningen i Sverige.

Jag ser mig i första hand som en kvalitativ forskare, men arbetar också med metoder för vad som kan kallas för en kvantitativ textanalys genom digitala metoder. Under min forskarutbildning fick jag chansen att utforska och prova mig fram i arbetet med de digitala metoderna, och jag har uppskattat både att lära mig nya metoder och de resultat som de genererat. Även det hoppas jag få möjlighet att utveckla som postdoktorforskare.

Under projektets gång kommer jag dela med mig av reflektioner och resultat i min blogg.

Livet innehåller såklart även annat än forskning. Kort om mig är att jag är stationerad i Växjö, där jag bor tillsammans med min man och våra två små barn. När tid finns läser jag gärna; det har alltid varit min mesta och bästa fritidssysselsättning. Jag tycker om att sy och sticka, försöker att regelbundet snöra på mig springskorna eller komma iväg till klätterhallen och jag uppskattar att vara ute i naturen. Jag är antagen prästkandidat för Svenska kyrkan i Växjö stift.

Akademiska meriter

Examina

Teologie doktorsexamen
Uppsala Universitet, huvudämne: Religionssociologi (240 hp)

Disputation 16 april 2021.
Opponent: Professor Marie Demker, Göteborgs universitet.
Betygsnämnd: Professor Jakob Svensson, Malmö universitet, docent Karin Borevi, Södertörns högskola, docent Per-Erik Nilsson, Uppsala universitet.

Teologie masterexamen
Uppsala universitet, huvudämne: Religionssociologi (120 hp)

Filosofie kandidatexamen
Stockholms universitet, huvudämne: Religionshistoria (180 hp)

Publikationer

Se publikationer här.

Nätverk

  • Postdoktorforskare vid Religion and Nationalism-plattformen vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
  • Affilierad forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och Samhälle (CRS), Uppsala universiet samt forskare inom Impact of Religion-programmet.
  • Del av The Nordic Network of Religion, Media and Populism (NOREMPO), lett av docent Johanna Sumiala och docent Katja Valaskivi, Helsingfors universitet.
  • Deltagare i forskarskolan Religious-Values-Society (RVS), 2016-2020.
  • Gästande doktorand, Religion and Diversity Project, University of Ottawa, oktober – december 2017.

Amanuensuppdrag och anställningar

  • Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) samt Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Webbplatsansvarig, oktober 2017 samt 2020 – 2022.
  • Forskarskolan Religion-Values-Society (RVS). Praktisk organisation i samband med temakurs, Uppsala 2019.
  • IMPACT, Uppsala universitet. Praktisk organisation i samband med konferensen Impact of Religion 2018.
  • Forskningsassistent inom forskningsprojekt Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments (CoMRel), Uppsala Universitet, jan-juli 2015.