Tänka tillsammans på Sigtunastiftelsen (om böneutrop, ufon och livet i största allmänhet)


Det har varit en minst sagt hektiskt start på hösten där deadline har följt på deadline. Det har märkts här på bloggen, som blivit lidande när ingen tid funnits för att skriva blogginlägg. Men nu börjar det lätta lite i kalendern och den här veckan har jag haft förmånen att tillbringa två härligt höstsoliga dagar på Sigstunastiftelsen. Denna vackra plats som trots en snurrande, surrande och allt mer galen samtid lyckas andas lugn och skapa utrymme för de sammanhållna tankarna.

Sigtunastiftelsen, oktober 2023
Sigtunastiftelsen, oktober 2023

Tillsammans med Religionssociologiska föreningen i Sverige har jag varit med och ordnat en workshop i artikelskrivande för juniora forskare, där jag också la fram ett artikelutkast. Det artikelutkast jag arbetar på just nu är en analys av Riksdagsmotioner om böneutrop, där jag använder den feministiska statsvetaren Carol Lee Bacchis “Vad är problemet?”-analys. Bacchi har utvecklat modellen särskilt för politiska policydokument, och grundidén är att man genom att dekonstruera det som framställs som problemet i, i artikelns fall en politisk motion, kan få syn på vilka underliggande antagande en viss problembeskrivning bygger på. Det är en rolig modell att jobba med, och min tes för artikeln är att det sätt som böneutrop i svensk offentlig och politisk debatt framställs som ett problem kan länkas samman med en diskussion om spänningar i det svenska sociala kontraktet och folkhemmets upplevda söndervittring. Mer om det lär följa! 

Det var en fröjd att få diskutera text tillsammans med kompetenta religionssociologiska kollegor, och kompanjerat av en oändlig ström av god mat och fika diskutera såväl forskning som livet i största allmänhet. En av de andra som lade fram ett utkast var Cristoffer Tidelius som studerar paranormala fenomen i Sverige. I början av nästa år kommer han försvara sin avhandling på samma tema – det är något att hålla utkik efter för alla som är intresserade av religion och tro i Sverige idag i största allmänhet och medium, ufon och storsjöodjuret i synnerhet. Jag tycker att hans roligast resultat är de som visar på samband mellan tro på paranormala fenomen och politisk tillhörighet. Men den som vill veta hur de sambanden ser ut får läsa avhandlingen när den kommer.