Etikett: NJRS

  • Temanummer NJRS: Studying Populism, Religion and Media – a Nordic Perspective

    I december publicerades äntligen det temanummer för den vetenskapliga tidskriften Nordic Journal of Religion and Society som jag, tillsammans med professor Johanna Sumiala, Helsingfors universitet, varit gästredaktör för. Nummret berör de nära sammantvinnade relationer som finns mellan religion, populism och medier, med ett särskilt fokus på den nordiska kontexten och dess protestatiskt präglade samhällen. Utöver…