Etikett: Postdok

  • Postdoktor-projekt: ”Svensk, kristen och jämställd!”

    Jag är forskare inom religionssociologi med fokus på frågor som rör religion i det offentliga, svensk politik och medier – både traditionella och digitala. I april 2021 disputerade jag vid Uppsala universitet på en avhandlingen med titeln Religion och politik i hybrida mediemiljöer. Med start hösten 2022 genomför jag postdoktor-projektet ”Svensk, kristen och jämställd! –…