Postdoktor-projekt: ”Svensk, kristen och jämställd!”


Jag är forskare inom religionssociologi med fokus på frågor som rör religion i det offentliga, svensk politik och medier – både traditionella och digitala. I april 2021 disputerade jag vid Uppsala universitet på en avhandlingen med titeln Religion och politik i hybrida mediemiljöer.

Med start hösten 2022 genomför jag postdoktor-projektet ”Svensk, kristen och jämställd! – Konstruktioner av kristna värden i auktoritära populistiska och nationalistiska diskurser om jämställdhet” inom Christianity and Nationalism-plattformen på Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.

Under arbetets gång kommer jag dela med mig av reflektioner och resultat från arbetet med projektet här. Jag hoppas på intressanta, utmanande och roliga år framöver.