Etikett: Religionssociologi

  • Studying Religious Change: Combining Close and Distant Reading in the Field of Sociology of Religion

    Äntligen är min och Linnea Lundgrens artikel om att använda digitala metoder inom religionssociologisk forskning publicerad i Nordic Journal of Religion and Society! Den finns här för läsning (kräver access). I artikeln har vi använt våra respektive avhandlingar som exempel på hur man kan använda digitala metoder, framförallt olika former av så kallade avståndsläsning, för…

  • Postdoktor-projekt: ”Svensk, kristen och jämställd!”

    Jag är forskare inom religionssociologi med fokus på frågor som rör religion i det offentliga, svensk politik och medier – både traditionella och digitala. I april 2021 disputerade jag vid Uppsala universitet på en avhandlingen med titeln Religion och politik i hybrida mediemiljöer. Med start hösten 2022 genomför jag postdoktor-projektet ”Svensk, kristen och jämställd! –…